Aanspreek Persoon Integriteit (API)
De API’s binnen onze club zijn het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolg stappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsbevinding te doen. Verder kan de API ook preventie activiteiten uitvoeren binnen de club en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.

Maria Echelpoels
Raf Heylen
Ellen Lauwers

0473/87.06.14
maria.jh@garage-tops.be

0494.37.64.19
raf.jcherenthout@gmail.com

0473/89.47.79
ellenlauwers@live.be